Szarvasi Agrár Zrt.

Szarvasi Agrár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Szarvasi Agrár Zártkörűen Működő Részvénytársaság az 1949-ben megalakult Szarvasi Állami Tangazdaság teljes körű jogutódjaként 1993-ban alakult Részvénytársasággá. A társaság széleskörű mezőgazdasági termelő tevékenységet,

élelmiszeripari feldolgozást, mezőgazdasági szolgáltatást és integrációs feladatokat lát el.


A társaság üzleti környezete:

A társaság fő tevékenységei a növénytermesztés, a tejhasznú szarvasmarhatartás, rizs- és szemestermény feldolgozás.
Ezen tevékenységek mellett a térség mezőgazdasági kistermelői részére egyrészt integrációval, másrészt mezőgazdasági szolgáltatások nyújtásával teremt alapot a bel- és külföldi piacokon történő megjelenéshez. Az árbevétel alapvető meghatározója az értékesítésekre vonatkozó szerződéses rendszer. A társaság üzleti kapcsolataiban kialakult partneri körrel rendelkezik. Megtermelt áruit jelenleg főként hazai piacokon értékesíti, de a különböző szemes termények, szolgáltatás és integráció keretében exportra történő kikészítésével (tisztítás, csomagolás) az EU piacain is megjelenik, eleget téve a szigorú minőségi követelményeknek és elvárásoknak.

A Társaság fontosabb adatai:

Társasági forma: Zártkörűen működő részvénytársaság.

Alakulás éve: 1993.

Cg.: 04-10-001442.

Társaság székhelye: 5540 Szarvas, Szabadság út 30.

Adószám: 11047052-2-04.

Közösségi adószám: HU11047052.

Használt földterület: 2694 ha, ebből szántó 2292 ha (2016).


Copyright © 1993. Szarvasi Agrár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Minden jog fenntartva.